สถาบันกวดวิชาพี่เอก ( P.A.S  TUTOR ) 

เลขที่ 115  ถ.กลางเมือง   ต.ในเมือง  อ.เมือง   จ.ขอนแก่น  40000

ติดต่อสอบถาม  043-243-544 , 084-030-2207 เวลาทำการ  09.00-19.00 น.